breadcrumbs_revolution_theme

Наименование продукции Вес\Объем Цена

ДИВО- вода                                 0,5 л         50 грн

Настойки                                 0,5 л         50 грн

Гели Фитовед           

Ромашка                                    85 гр         165 грн

Живокост                                 85 гр         165 грн

Эвкалипт                                 85 гр         165 грн

Каштан                                         85 гр         165 грн

Полынь                                         85 гр         165 грн

Имбирь                                         85 гр         165 грн

Петрушка                                 85 гр         165 грн

Можжевельник                         85 гр         165 грн

Зубровка                                 85 гр         165 грн

Шалфей                                 85 гр         165 грн

Марьин корень                         85 гр         165 грн

Маралий корень                 85 гр         165 грн

Чистотел                                 85 гр         165 грн

Золотой корень                         85 гр         165 грн

Сабельник                                 85 гр         165 грн

Очанка                                         85 гр         165 грн

Виноград                                 85 гр         180 грн

Материнка                                 85 гр         165 грн

Девясил (псориаз )                 85 гр         175 грн

Куркума (противоглистное ) 85 гр         175 грн

Гранат (для подтяжки кожи ) 85 гр         175 грн

Шафрановая серия

Тысячелистник                         85 гр          230 грн

Шафран                                 85 гр          230 грн

Перга                                         85 гр          230 грн

Арника                                         85 гр          230 грн

   

   

Бальзам имунный Фитовед

Бальзам                                 1 л                   290 грн

Бальзам со снятой

кислотностью                         1 л                   310 грн

Гель                                         85 гр           165 грн